Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

TÜRKAN ALVAN, Ortaöğretimini memleketi Afyonkarahisar’da tamamladı. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Eski Türk Edebiyatı sahasında “Hayâlî-i Gülşenî Dîvânı” konulu teziyle yüksek lisansını (1998) ve “Emrî Dîvânı’nın Nazım ve Belâgat Yönünden İncelenmesi” teziyle doktorasını (2005) tamamladı. Özel öğretim kurumlarında on yılı aşkın Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesidir. 10+grubu çocuklara şiir sevgisi kazandırmak için yazdığı “Ben de Şiir Yazabilirim” (Kelime Yayınları 2008); “Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi” (FSMVÜ Yayınları 2013); M. Hakan Alvan’la birlikte hazırladığı “Saz ve Söz Meclisi” (Şule Yayınları 2016); Duyûn-ı Umûmiye’de Başkâtip olan İsmail Hakkî Zühdî Efendi’nin “Yâdigâr-ı İhvân -Şiirler ve Mektuplar” (H Yayınları 2018) yayınladığı eserleri arasındadır.

Türkan Alvan - Yazarın kitapları

Kapat