Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

AHMET İHSAN TOKGÖZ, 1867’de Erzurum’da doğdu. Büyükbabası İstanbul Defterdarı Muhtar Efendi, babası Ahmet Halid Bey’dir. Şam Askerî Rüştiyesi’ni ve Üsküdar İdadisi’ni bitirdi. Küçük yaşta Fransızca öğrenmeye başladı. Mekteb-i Mülkiye’de öğrenciyken yayımladığı tercümelerle edebiyat hayatına atıldı. Cihan, Şafak, Tercüman-ı Hakikat gibi süreli yayınlarda yazıları yayımlandı. Mekteb-i Mülkiye’den mezun olduktan sonra Hariciye Tercüme Kalemi’nde çalışmaya başladı. 1887’de Umran adlı haftalık bir dergi yayımladı, bu dergi yirmi dokuzuncu sayısıyla kapandı. Jules Verne’in romanlarını tercüme etti ve yayımladı. 1890’da iki arkadaşıyla birlikte Ahmet İhsan ve Şürekâsı Basımevi’ni kurdu. Batı matbaacılığındaki gelişmeleri öğrenebilmek amacıyla Avrupa seyahati yaptı, bu seyahatindeki intibalarını Avrupa’da Ne Gördüm? adlı kitabında neşretti. 1891 yılında adıyla özdeşleşen Servet-i Fünun dergisini yayımlamaya başladı. Harf İnkılabı’nın ardından ismi Uyanış’a çevrilen bu dergi, yaklaşık yarım asır boyunca Türk matbuat âlemini besleyen bir süreli yayın oldu. Ahmet İhsan, basın yayın faaliyetlerinin yanı sıra Kereste Fabrikası müdürlüğü, Ticaret Mektebi’nde coğrafya hocalığı, Beyoğlu Belediye Dairesi reisliği de yaptı, 1931-42 yılları arasında TBMM’de Ordu Mebusu olarak görev aldı. Ahmet İhsan, elli iki yıllık basın ve edebiyat hayatında telif ve tercüme pek çok kitap yayımladı. 29 Aralık 1942’de öldü. Eserlerinden bazıları: Takvim-i Umran, Nev-Usul Fotoğraf, İlm-i Servet, Asya-yı Şarkî’ye Seyahat, Küçük Fıkralar, Avrupa’da Ne Gördüm?, Altı Hafta Nil’de Seyahat, Tuna’da Bir Hafta, Tirol Cephesinde Ateş Hattında, Ülfet, Haver, Matbuat Hatıralarım.

Ahmet İhsan Tokgöz - Yazarın kitapları

Kapat