Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Celal Al-i Ahmed: 1923 yılında Tahran’da dünyaya geldi. Mütedeyyin bir ailenin çocuğudur. Ailesi din eğitimi almasını istemişse de o Tahran’daki Darülfünun’un gece derslerine devam ederek liseyi bitirdi. Daha lisedeyken kültür-sanat faaliyetlerine girişti. 1945 yılında Sühan dergisindeki “Ziyaret” başlıklı hikâyesiyle ömrünün sonuna değin devam ettireceği yayın hayatı başladı. Modern Fars edebiyatının en önemli hikâye yazarlarından biri olmanın yanı sıra gezi kitapları, monografi, deneme ve çeviriler de kaleme aldı. Uzunca bir süre aktif siyasetle ilgilendi; Halk Partisi (Hizb-i Tude), İran Sosyalist Halk Partisi (Hizb-i Sosyalist-i Tude-yi İran), İran Emekçileri Partisi (Hizb-i Zahmetkeşan-ı İran) gibi sol partilerde muhtelif vazifelerde bulundu. Hayatının son dönemlerinde dinî bir yöneliş hissederek 1964’te Hacca gitti. 1969 yılında Gilan’da vefat etti. Hayatını, hikâye-romancı Simin Danişver’le birleştiren Al-i Ahmed, üslup sahibi, nitelikli bir yazar olmanın yanı sıra bir meydan ve mücadele adamıdır. Toplum için sanat prensibini benimseyen yazar, eserlerine hurafeleri, din adına yapılan yanlışları, sıradan halktan şahısları, devlet katındaki yolsuzluk ve suistimali konu edindi.

Celal Al-i Ahmed - Yazarın kitapları

Kapat