Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

FERÎDÜDDİN ATTÂR, Horasan Selçukluları’nın son zamanlarında, büyük ihtimalle 1136’da Nişâbur’da doğmuştur. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için Attâr lâkabını aldı ve bu lâkabla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan’a seyahatler yapmış, büyük ölçüde Nişâbur’da yaşamıştır. Fikirleriyle Mevlâna’yı hazırlamış, eserleriyle Şebüsterî, Sa’di, Hâfız ve Molla Câmi gibi bilgelere önder olmuştur. Yaklaşık 1221’de, uzun yıllar esir olarak yaşadıktan sonra bir Moğol askeri tarafından öldürüldüğü kaynaklarda geçer. Manzum eserlerinin 100.000 beyit civarında olduğunu yazılıdır. Eserleri: İlâhinâme, Esrârnâme, Musîbetnâme, Hüsrevnâme, Muhtarnâme, Mantıku’t-Tayr, Dîvân, Tezkiretü’l-Evliyâ…

Ferîdüddin Attâr - Yazarın kitapları

Kapat