Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

HAMİDE ULUPINAR, Mersin’de doğdu. Mersin İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tasavvuf bilim dalında Ma’rûf el-Kerhî: Hayâtı, Tasavvufi Görüşleri ve “Menâkıbu Ma’rûf El-Kerhî” isimli eser teziyle yüksek lisansı; Ebu Medyen el-Mağribî hayatı, eserleri, tasavvufî görüşleri ve Medyeniyye tarîkati isimli tezle de doktorasını tamamladı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde Tasavvuf ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Mağrip Kitaplığı Oluşturma Projesi kapsamında alanıyla ilgili araştırma yapmak üzere Cezayir’de bulundu. Arapça, İngilizce bilen yazarın yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yazarın yayınlanmış kitapları ve tercüme çalışmaları şunlardır:
• Dervişliğin Âdâbı, Abdülkahir Sühreverdî, (2010),
• İbn Arabi’nin Şeyhi Ebu Medyen el-Mağribi, (2013),
• Ahmed Zerrûk Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, (2017),
• Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Sûfî: Bekir Sıdkı Visâlî’nin Sohbetleri, - Raşit Çavuşoğlu ile birlikte- , (2020),
• Gunyetü’t-Tâlibîn İman İbadet ve Marifet Esasları (II. Cilt), Abdülkadir Geylânî, (2021)
• Sadakat Yolu, Ahmed Zerrûk, (2022),
• İânetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn, Ahmed Zerrûk, (2023).

Hamide Ulupınar - Yazarın kitapları

Kapat