Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

HAMİDE ULUPINAR, 1981 yılında Mersin’de doğdu. Mersin İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı’ndan 2003 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tasavvuf bilim dalında Ma`rûf el-Kerhî: Hayâtı, Tasavvufi Görüşleri ve “Menâkıbu Ma`rûf El-Kerhî” İsimli Eseri teziyle yüksek lisansı (2005); Ebu Medyen el-Mağribi Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri ve Medyeniyye Tarikati (2012) isimli tezle de doktorasını tamamladı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Tasavvuf ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Mağrip Kitaplığı Oluşturma Projesi kapsamında alanıyla ilgili araştırma yapmak üzere Cezayir’de bulundu. Arapça, İngilizce bilen yazarın yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yazarın bazı çalışmaları şunlardır:
Dervişliğin Âdâbı (2010); İbn Arabi’nin Şeyhi Ebu Medyen el-Mağribi (2013); Ahmed Zerrûk Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (2017); Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Sûfî: Bekir Sıdkı Visâlî’nin Sohbetleri (Raşit Çavuşoğlu ile birlikte 2020); Tarihten İzler İlkçağlardan Modern Döneme, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’in Şeyhi: Muhammed Zâfir el-Medenî ve Tasavvuf Anlayışı (2018).
Makaleleri: İlk Dönem Sûfîlerinde Tevhid Anlayışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2008, 9 • Serî es-Sekatî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 2 • Şemseddin i Sivasi’nin Emr-i İlâhî ve Hüccet-i İlâhî Adlı Risalesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 15 • Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Nur Kavramı, Turkish Studies Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi, 2017, 12 • Ahmed Zerrûk’un “Usûlü’t-Tarîk” İsimli Eseri ve Zerrûkiyye Tarîkatının Esasları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 15 • İlk Dönem Melâmetî Şeyhlerinden Hamdûn Kassâr’ın Tasavvuf Anlayışı, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2017, 17 • Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Sema, Bilimname: Düşünce Platformu, 2017, 2 • Ahmed Zerrûk’un el-Ucâle İsimli Eseri: Ricâlü’l-Gayb Meselesine Farklı Bir Bakış, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2020, 41 • Şâh Velî Ayıntâbî’nin ”Bikru’l-Vakt fî Ma’rifeti Sülûki İbni’l-Vakt ve Ebi’l-Vakt” Adlı Risalesi ve Kalbin Makamları, Social Sciences Studies Journal, 2018, 4.

Hamide Ulupınar - Yazarın kitapları

Kapat