Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

HERODOT (HERODOTOS), Antik Yunan tarihçi ve yazarı. (M. Ö. 484-425) Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, Pers İmparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri arasında M.Ö. 499 ile M.Ö. 449 yılları arasında yapılan Pers-Yunan savaşlarıdır. “Tarihin babası” olarak anılan Herodot’un bu lakabı, Romalı hatip Marcus Tullius Cicero’nun De Legibus adlı eserinde onu “tarih yazarlarının babası” (Latince pater historiae) olarak nitelemesinden gelir. Herodot Halikarnassos’da Batı Anadolu’da bulunan İyonya Yunan kolonisinde (bugünkü Bodrum, Türkiye) dünyaya geldi. Tiran Lygdamis tarafından sürgün cezasına çarptırılması üzerine, gençliği o zaman bilinen dünyanın birçok yerine yaptığı gezilerle geçmiştir. Uzun süre Atina’da yaşayan Herodot’un Mısır’a gidip Assuan’a kadar indiği, Mezopotamya’yı, Filistin’i, Güney Rusya’yı gördüğü, Afrika’nın kuzey kıyılarında bulunduğu sanılmaktadır. Yaşlılığında İtalya’daki Thurii adlı Yunan kolonisine çekilmiş, kendisine “Tarihin Babası” olma ününü kazandıran eserini yazmıştır. Birincisi yazarın doğumundan önce, ikincisi de çocukluğunda geçen Pers-Yunan Savaşları Herodot Tarihi’nin asıl konusu olmakla birlikte, bu eser yalnızca bir tarih kitabı değildir. Eski Yunan’ın bu ilk nesir sanat eseri, aynı zamanda çeşitli ulus ve ülkeler üstüne, efsaneyle karışık coğrafi ve sosyolojik bilgiler de veren bir hazinedir. Herodot, Tarih’inde bize kendisinin Yunan ve Atina değerlerine bağlılığını sezdirmekle birlikte, hoşgörü ve tarafsızlık duygusuna sahip olduğunu da gösterir.
Herodot Tarihi yazılışından yüzyıllar sonra, Hellenistik dönemde bir İskenderiyeli yayıncı tarafından büyük ustalıkla dokuz kitaba bölünmüştür. Bu dokuz kitap üçer üçer Pers-Yunan ilişkileri açısından anlamlı bölümler meydan getirmektedir. İlk üç kitap Asya’da, ikinci üç kitap Avrupa, üçüncü üç kitap da Yunanistan’da geçen olayları hikâye etmekte; ilk üç kitapta Farslar ağır basmakta, son üç kitapta Yunanların Thermopylae yenilgisinden sonra, Salamis, Platea Muharebesi ve Mycale zaferleri anlatılmaktadır. Perslerin İskitye ve İyonya yenilgileri, Yunanların Marathon yenilgisi. Pers hükümdarları bakımından; ilk üç kitapta Kyros ve Kambyses ile I. Darius’un başa geçişi, ikinci üç kitapta I. Darius, üçüncü üç kitapta da I. Serhas istilası hakkında bilgi toplayıp, ilkin bu kitapların son üçünü yazdığı, baştaki altı kitabı ise daha sonra hazırladığı anlaşılmıştır.

Herodot - Yazarın kitapları

Kapat