Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

HÜSEYİN HAMDİ EFENDİ, doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi yoktur. Dini ilimlere dair iyi bir eğitim aldığı; Türkçe, Arapça ve Farsçayı iyi bildiği anlaşılan Hüseyin Hamdi Efendi, Halidî tarikatının kurucusu Halid-i Bağdâdî’nin halifelerinden Eğribozlu Ahmed Kudsî Efendi’ye (v. 1250/1835) intisap ederek Nakşibendi tarikatına girmiştir. Nakşibendiliğin esaslarını ele aldığı Hasbihâlü’s-Sâlik isimli risalesi, İbn Arabi’nin Fütûhât’ını ihtisar ettiği Safvetü’l-Fütûhât isimli eseri ve Şems-i Tebrîzî’nin bir manzumenin şerhi olan elinizdeki ed-Dürrü’l-Masûn isimli eseri vardır. Sütlüce’de Sa‘diyye’den Hasîrîzâde tekkesi banisi ve şeyhi Mustafa İzzî Efendi’nin damadı olan ve vecd sahibi olması sebebiyle “deli” lakabıyla da anılan Hüseyin Hamdi Efendi, Fatih’te Abid Çelebi Tekkesi’nin şeyhliğini yapmış ve 1257/1842 senesinde vefat ettiğinde haziresine defnedilmiştir.

Hüseyin Hamdi Efendi - Yazarın kitapları

Kapat