Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

İBRAHİM ALÂEDDİN GÖVSA (1889-1949), Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair. İstanbul’da doğdu. Babası, Filibeli bir aileden gelen ve vilâyet mektupçuluğu yapan Mustafa Âsım Bey, annesi Yemen’de şehit düşen Erzurumlu Osman Paşa’nın kızı Fatma Behice Hanım’dır. İlköğrenimini İstanbul Vezneciler’deki Şemsülmaârif Mektebi’nde, ortaöğrenimini Trabzon ve Vefa İdâdîlerinde tamamladı. 1910’da Mekteb-i Hukuk’tan mezun oldu. Bu okulun son sınıfında iken adliyede Hey’et-i İttihâmiyye zabıt kâtibi ve adliye kütüphanesi memuru olarak çalıştı. 1911’de İstanbul Dârülfünûnu’nda açılan bir imtihanı kazanarak tayin edildiği Trabzon İdâdîsi’nde iki yıl kadar edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu arada asıl çalışma alanını teşkil eden eğitim konularıyla ilgilenmeye başladı. 1913’te Maarif Vekâleti tarafından edebiyat öğrenimi için İsviçre’ye gönderildi. Fakat çalışma alanını olarak psikoloji ve pedagojiye yöneldi. 1915’te yurda döndü. Aynı yıl Çanakkale’ye gönderilen edebî heyet içinde yer alarak muharebe alanlarını görüp inceleme fırsatı buldu. 1916’da Jean-Jacques Rousseau Pedagoji Enstitüsü’nden diploma aldı. 1916-1926 yılları arasında Dârülmuallimîn-i Âliye’de pedagoji ve psikoloji hocalığına ek olarak müdürlük yaptı. 1926’da Maarif Vekâleti Tâlim ve Terbiye Heyeti üyesi oldu. III ve IV. dönem (1927-1934) Sivas ve Sinop, VI ve VII. Dönem (1939-1946) İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. 1941 yılı başlarında İnönü (Türk) Ansiklopedisi’nin hazırlık çalışmalarına, ilk üç fasikülün redaksiyon ve yayımına katıldı. 1945’ten ölümüne kadar da Ziraat Bankası idare meclisi üyeliğinde bulundu. 29 Ekim 1949’da Ankara’da vefat etti. İbrahim Alâeddin Gövsa, 1916’da İsviçre’den döndükten sonra bilhassa Tedrîsat gazetesinde pedagoji ve çocuk edebiyatı üzerine yazdığı yazılarla geniş bir okuyucu kitlesi üzerinde etkili olmuştur. Edebî faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’de psikoloji ve pedagoji çalışmalarının henüz çok yeni olduğu bir dönemde yazıları, kitapları ve diğer çalışmalarıyla da kendini kabul ettiren İbrahim Alâeddin Gövsa biyografi ve ansiklopedi alanlarında da kalıcı çalışmalara imza atmıştır.
Eserlerinden bazıları: Şen Yazılar, Söz Oyunları, Bediî Terbiye, Çocuk Ruhu, Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (Ansiklopedik Sözlük).

İbrahim Alâeddin Gövsa - Yazarın kitapları

Kapat