Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

İMAM BİRGİVÎ, Kanuni Sultan Süleyman döneminin âlimlerinden olan Muhammed bin Pîr Ali el-Birgivî, miladi 27 Mart 1523’de Balıkesir’de doğmuştur. Birgivî ilk öğrenimini müderris olan babasından almış, Arapça öğrenmiş ve hafızlığını tamamlamıştır. Daha sonra babasının teşvikiyle, İstanbul’a giderek Semaniye medresesinde tahsilini tamamlamıştır. İstanbul’da bazı medreselerde müderrislik yapan İmam Birgivî, Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Abdullah Karamanî’ye intisab ederek inzivaya çekildi. Daha sonra Abdullah Karamanî’nin tavsiyesi üzerine, Sultan II. Selim’in hocası Birgili Atâullah Efendi’nin Birgi’de yaptırdığı medreseye müderris tayin edildi. Birgivî, ömrünün son on yılını Birgi’de eğitim-öğretimle, halkı irşatla, vaazla, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, akait, kelam, Arap dili ve belagati alanlarında çok sayıda eser yazarak geçirmiştir. Ömrünün son yıllarında gözlerinden rahatsız olan Birgivî, çıktığı bir İstanbul yolcuğu sırasında veba hastalığına yakalanmış ve miladi 21 Eylül 1573’de vefat etmiştir. Cenazesi Birgi’ye getirilerek defnedilmiştir.

İmam Birgivî - Yazarın kitapları

Kapat