Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

M. ŞEREFEDDİN YALTKAYA, 1879 yılında İstanbul’da doğdu, Davutpaşa Rüştiyesi ve Öğretmen Okulunda okudu ve çeşitli medreselere devam etti. Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında öğretmenliklerde bulundu. Meşrutiyet döneminde başta Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad olmak üzere Beyan’ül’hak, Mihrab, İlâhiyat, İslâm gibi çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Cumhuriyetin ilanından sonra Daru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesinde Kelâm Tarihi Profesörü oldu. 1933 yılında Ordinaryüs olan Yaltkaya, üniversitede yirmi yıl kadar çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri Başkanı olarak, 14 Ocak 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirildi ve 23 Nisan 1947 yılında bu görevde iken vefat etti. Altmıştan fazla eseri olan Yaltkaya’nın eserlerinden bazıları şunlardır: Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin, Kur’an Tarihi, Hatiplik ve Hutbeler, Mevlana’da Türkçe Şiirler.

M. Şerefeddin Yaltkaya - Yazarın kitapları

Kapat