Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MEHMET KORKMAZ, 1977 yılında Sinop Gerze’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İstanbul’da yaptı. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden 1998’de mezun oldu. Ardından MSB. Arşiv Genel Müdürlüğü’nde yedeksubay olarak askerlik görevini ifa etti. Müteakiben üç yıl özel sektörde arşivci olarak çalıştı. 2003 yılında Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Etüt Daire Başkanlığı’na (Ankara) atandı. 2010 yılında Deniz Müzesi Deniz Tarihi Arşivi Şubesi’ne (İstanbul) naklen tayin oldu. Bu sırada Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölünü’nde yüksek lisans (2012), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Ana Bilim Dalında doktora (2018) yaptı. 2021 yılında Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Harp Tarihi Ana Bilim Dalı Bşk.lığına doktor öğretim üyesi olarak atandı ve hâlen anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.
2023 yılında doçent unvanı almaya hak kazanan Korkmaz’ın; Basra Körfezi’nde Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri (1847-1914), TTK Yayınları, Ankara 2021, Bahriyede Bir Ömür Sultan II. Abdülhamid’in Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü Paşa, Selenge Yayınları, İstanbul 2022 ve Çaka Bey’den Cumhuriyet’e Türk Denizcilik Tarihi, M.S.Ü. Yayınları, İstanbul 2022 adlı kitap çalışmaları mevcuttur. Türk askerî tarihi başta olmak üzere Türk denizcilik tarihi, askerî eğitim tarihi, arşivcilik ve kütüphanecilik alanlarında bilimsel makaleleri ve sempozyum bildirileri de bulunmaktadır.

Mehmet Korkmaz - Yazarın kitapları

Kapat