Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MUALLİM NACİ, 1850’de İstanbul’da doğdu. 13 Nisan 1893 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Asıl adı Ömer’dir. 7 yaşındayken babasını kaybedince Varna’ya dayısının yanına gönderildi. Orada medrese öğrenimi görürken Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Bir süre Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik yaptı. “Muallim” unvanı oradan gelmektedir. Sait Paşa’nın özel katibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun birçok kentini dolaştı. 1867’den başlayarak ilk şiirlerini “Nacî” mahlasıyla yazdı. İstanbul’a gelmesiyle birlikte 1883’te Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasını düzenlemeye başladı. Gazeteci yazar Ahmed Midhat’ın kızıyla evlendi. Saadet, Tarik, Mürüvvet, Mirsad, İmdadü’l-Midad gazeteleriyle, kendisinin çıkardığı Mecmua-i Muallim dergisinde yazı yazmaya devam etti. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat dersleri verdi. Aruzla ve divan edebiyatının hemen her türünde şiirler yazdı. Servet-i Fünun yazarlarını önemli ölçüde etkiledi.
ESERLERİ: Şiir: Terkîb-i Bend-i Muallim Naci, Ateşpâre, Şerâre, Fürûzan, Sünbüle, Zâtü’n-Nitâkayn yahud İbnü’z-Zübeyr, Mir’ât-Bedâyi. Edebi Tenkid-Sözlük: Muallim, Demdeme, Istılâhât-ı Edebiyye, Lugat-ı Nâci, Çocuklar İçin Lugat. Biyografileri: Osmanlı Şairleri, Esâmi. Mektupları: Yazmış Bulundum, Şöyle Böyle, Mektuplarım, İntikad, Muhâberât ve Muhâverat. Bunların yanında Muallim Naci’nin pek çok tercümesi ve yarım kalmış eseri mevcuttur.

Muallim Nâcî - Yazarın kitapları

Kapat