Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MUAMMER BAYRAKTUTAR, Tokat-Turhal’da doğdu (1970). Turhal İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi (1988). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1994). Hadislerde Mecâzî Unsurlar ve Yorumu teziyle yüksek lisansını bitirdi (Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998). İmâm Şâfiî’de Lafza Bağlı Hadis/Sünnet Yorumu teziyle Dr. oldu (Ankara Üniversitesi, 2006). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı eğitim kurumlarında eğitimci ve yönetici olarak çalıştı (1994-2011). Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. Rıfat Eğitim Fakültesi ile aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu (Yrd. Doç. Dr., 2011-2016). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak tayin oldu (2016) ve aynı fakültede Doçent oldu (2017). Tokat Gaziosmanpaşa İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Yazarın Hadislerde Mecâzî Anlatım, İmâm Şâfiî’nin Hadis Yorum Metodolojisi, Hadis Tespit ve Tenkidinde Mahfûz Kavramı, Şeyhulislâm İbn Kemâl’in Hadis Yorumları, İbn Teymiyye Üzerine Hadis Tetkikleri, M. Ali Sâbûnî, Nebevî Sünnet (çeviri), Cevâd Alî, Câhiliyyeden İslâm’a İbâdet Tarihi (çeviri), Babanzâde Ahmed Naîm, Kırk Hadis Tercümesi (çeviri ve sadeleştirme) adında telif ve tercüme eserleri yanısıra, birçok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Muammer Bayraktutar - Yazarın kitapları

Kapat