Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABİ, Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Arabî et-Taî el-Hâtimî. 1165 tarihinde Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğdu. Ailesi, devrin önemli sûfi ve siyasî şah­siyetleri içerisinde adları geçen kimselerden oluşur. İlk tahsilini o sırada Endülüs’ün başşehri olan İşbiliyye’de aldı. Zahirî ilimlerde yeterli derecede eğitim aldıktan sonra manevî ilimlerde derinleş­mek üzere halvet ve murakabeye daha fazla yöneldi. Gerek zahir gerekse batın ehli birçok üstattan istifade etmiş ve kendilerinden faydalandığı kişilerin manevi hallerine ve hikmetli sözlerine eserlerinde yer vermiştir. İbn Rüşd başta olmak üzere dönemin mutasavvıf ve âlimleriyle görüşmek üzere zaman zaman Fas, Tunus, Kurtuba, Gırnata gibi şehirleri ziyaret etmiştir. 1200 senesinde hac görevini yerine getirmek için Endülüs’ten ayrılmış ve geri kalan ömrünü geçirmek üzere Doğu’ya sefer etmiştir. Mısır, Kudüs, Mekke, Medine, Bağdat, Konya ve Malatya gibi şehirlerde bulunmuş ve ömrünün nihâyetini Şam’da geçirmiştir. Dönemin sultanları tarafından taltif edilen Şeyhü’l Ekber, Fütûhât-ı Mekkiyye ve Füsûsu’l Hikem başta olmak üzere tasavvuf ve İslam düşünce tarihi alanında etkileri büyük olan ilmî eserler bırakmıştır. 1240 senesinde Şam’da vefat eden İbnü’l Arabî, Kâsiyûn Dağı eteğinde defnedilmiştir.

Muhyiddin İbn Arabi - Yazarın kitapları

Kapat