Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Müellif Mustafa bin Bâlî’nin hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ne doğum tarihi ne ölüm tarihi, ne nereli olduğu ne de nerelerde kimlerden ders aldığı bilinmemektedir. Yalnızca eserin telif tarihinin Zilhicce 983/1576 olması ve Sultan III. Murad’a sunulmasından müellifin 16. yüzyılda İstanbul’da yaşadığı anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda ise 16. yüzyılda müellifimizin ad ve sıfatına uygun iki Mustafa Efendi’den bahsedilmektedir. Bunlardan birisi Bâlî-zâde Mustafa Efendi olup şeyhülislâmdır. Diğeri ise İstanbul kadılığı da yapmış olan Bâlî Efendi’nin mahdumu Mustafa Efendi’dir.

Mustafa bin Bâlî - Yazarın kitapları

Kapat