Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ÖMER FERİD KAM (1864 – 1944), İstanbul Beylerbeyi’nde doğdu. Babası, Askerî Tabip Ahmet Muhtar Paşa, Birinci Ordu Meclis Katipliği’nden emekli Sadık Efendi’nin oğludur. Musikî sever bir zat olan Ahmed Muhtar Paşa, evinde sık sık meclisler düzenler ve tanınmış bestekârları davet edermiş. Bu musikî sohbetlerinin tesiriyle olsa gerek, Ferid Kam, yetişme çağının kısa bir döneminde Tanburî Ali Efendi’den ders alacaksa da, musikişinas olarak kendini gösterecek olan, oğlu Ruşen Kam olacaktır.

Ferid Kam, ailenin üçüncü çocuğu olup, annesi gâyet itikadlı, terbiye ve nezaketiyle mümtaz bir İstanbul kadını olan Fatma Fitnat Hanım’dır.

Beylerbeyi Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye”ye gönderilen Ferid Kam, mizacı bakımından uyuşamadığı bu okuldan ayrılarak Hukuk Mektebi’ne geçmiş; 1883’de babasının vefatı sebebiyle de tahsiline ara vermek zorunda kalmıştır. Öğrenme merakını özel dersler alarak sürdüren Ferid Kam, değişik Hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri almış; dönemin tanınmış âlimlerinden Nüzhet Efendi himâyesinde yetişmiş; ve Fatih camii derslerine devam ederek Müderris Mustafa Asım Efendi’den “icazetnâme” almıştır. (1885)

Resmi çalışma hayatı Hariciye Nezareti’nde başlayan Ferid Kam, 1 Ekim 1888’de Beylerbeyi Rüştiyesi’ne fransızca öğretmeni olarak tayin edilmiştir.

1914’de Darülfünûn Türk Edebiyatı Müderrisliği’ne, 1 Eylül 1917’de Süleymaniye Medresesi Umumi Felsefe Tarihi Müderrisliğine, 2 Nisan 1919’da “Darü’l Hikmeti’l İslâmiye” üyeliğine atanmış; 25 Ağustos 1919’da “Metinler Şerhi Müderrisi” olarak Edebiyat Fakültesine dönmüş; 1922’de Ankara’ya, “Tetkikat ve Te’lifât-ı İslâmiye Heyeti” üyeliğine atanmıştır. 1923’de Süleymaniye Medresesi’nde “felsefe tarihi” dersleri vermeye başlayan Ferid Kam, 1924’de atandığı Darülfünûn İran Edebiyatı Müderrisliği’nde 9 yıl müddetle hizmet verdikten sonra 1933’te Darülfünûn’un lağvedilmesiyle vazife dışı kalmıştır. 10 senelik bir aradan sonra 1943’de Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne İran Edebiyatı Profesörü olarak atanan Ferid Kam, 21 Mayıs 1944’de, ebedî hayata intikâl etmiştir. Kabri, Ankara Cebeci Mezarlığındadır.

Ömer Ferid Kam - Yazarın kitapları

Kapat