Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ, (1865 Filibe-1914 İstanbul). Doğum yeri nedeniyle ‘Filibeli’, babasının konsolosluk görevi nedeniyle ‘Şehbenderzâde’ diye anılır. İlköğrenimini Filibe ve İzmir’de tamamladıktan sonra Mekteb-i Sultanî’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. Bir süre Posta ve Telgraf Nezareti ile Duyûn-ı Umûmiye’de (Umûmî Borçlar İdaresi) çalıştı. Siyasi sebeplerden dolayı kaçtığı Mısır’da Çaylak gazetesini çıkardı. Gizlice döndüğü İstanbul’da yakalanınca Fizan’a sürüldü (1901). II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü (1908). Darülfünûn’da felsefe dersleri verdi. İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yazdı; İttihad-ı İslâm isimli gazete ile sonradan gazeteye dönüştürülecek olan Hikmet dergisini çıkardı (1910). Hikmet gazetesi İttihatçılar tarafından kapatılınca Şehbenderzâde de Bursa’ya sürüldü. İttihatçılar tarafından defalarca kapatılan Mübahese, Coşkun Kalender, Münakaşa, Kanat ve Nimet adlarında kısa süreli gazete ve dergiler yayınlamaya devam etti. Yazılarında Şeyh Mihrüddin Arusî, Coşkun Kalender, Kalender Gedâ, Özdemir imzalarını da kullandı. Adını daha çok felsefî tartışmaları ve maddeci düşünceye yönelttiği eleştirilerle duyurdu. Öldüğünde ardında başta Tarih-i İslam (İki cilt) olmak üzere pek çok değerli eser bıraktı.

Büyüyenay Yayınları tarafından yayınlanan eserleri:

A’mâk-ı Hayâl-Râcî’nin Hâtırâları (2016), Bâtınîler-İblis Behmen (2016), Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (2014), Beşeriyetin Fahr-i Ebedîsi Nebîmizi Bilelim ve Cihad-ı Ekber’e (2017). Gençlere: Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabul Etmeliyiz? ya da Darulfünûn Efendilerine (2017), Bütün Hikâyeleri (2018), Ruh Hallerinin İlmi-İlm-i Ahvaâli’r-Ruh (2019), Allah’ı İnkâr Etmek Mümkün müdür yahut Huzur-ı Fende Mesâlik-i Küfür (2019), Üss-i İslâm- İslâmî Hareketlere Dayanan Yeni Akâid İlmi (2021), Öksüz Turgut (2021), İnsanlık Âlemi-Akvâm-ı Cihân (2021), Yunus Emre (2021), Senûsîler: On Üçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî Abdülhamîd ve Seyyid Muhammed el-Mehdî ve Asr-ı Hamîdî’de Âlem-i İslâm ve Senûsîler (2021), Muhâlefetin İflâsı (2022), Tasavvuf-i İslâmî ve Fünûn-ı Cedîde ve Felsefe (2022), Müslümanlık ve Türklüğe Dair Risaleler (2022).

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi - Yazarın kitapları

22 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
22 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
Kapat