Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ŞEYH MEHMED RAMİ (GÜLMAN) EFENDİ (1300/1882-83) yılında doğan Râmî Gülman, ilkokulu Beylerbeyi Abdullah Ağa Mektebi’nde, ortaokul tahsilini Beylerbeyi Rüştiyesi’nde, lise tahsilini ise Vefa İdadisi’nde tamamlayıp daha sonra da Mülkiye’den mezun olmuştur. Eğitiminin ardından Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi’nde bir müddet çalıştıktan sonra Maliye Nezareti Muhassasat-ı Zatiye Müdüriyeti’nde memur olmuştur. Balkan savaşları döneminde Edirne’de askerlik yapmıştır. İstanbul Beylerbeyi Settariye Dergahı’nın son şeyhi Râmî Gülman Efendi, Bedevîye tarikatine ait Şeyh Hamil Efendi Tekkesi’nin üçüncü ve son postnişinidir. Hattat Sami Efendi’den hüsn-i hatt meşkeden Gülman, sülüs, celi sülüs, ta’lik ve divani icazetleri de almıştır. Aynı zamanda iyi bir şair olan Râmî Efendi, 1954 yılında vefat etmiş ve Nakkaştepe Kabristanı’na defnedilmiştir.

Şeyh Mehmed Rami (Gülman) Efendi - Yazarın kitapları

Kapat