Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ŞEVKİ BASLO BEY, 1884 ya da 1885’te Dimetoka’da doğmuştur. Babasının adı Hacı Ali’dir. 14 Ocak 1903’te Harp Okulu’na girip 27 Mayıs 1905’te Mülazım-ı Sânî rütbesiyle mezun olmuştur. 26 Ekim 1905’te 9. Alay Süvari Sancaktarlığı’na, 8 Temmuz 1909’da Alayın 2. Bölüğü’ne Mülazım-ı Sânî (Teğmen) rütbesiyle tayin edilmiştir. 31 Ağustos 1910’da Alayın 4. Bölüğü’ne terfi etmiştir. 23 Haziran 1914’te 13. Alay süvari İaşe Memurluğu’na tayin edilmiştir. 1 Nisan 1916’da 2. Kolordu 13. Alay 1.(?) Süvari Bölüğü’ne atanmıştır. 1 Nisan 1916’da Yüzbaşı olmuştur. Ayrıca 1915’te Mülazım-ı Sânî rütbesiyle bir müddet Çanakkale Cephesi’nde de bulunmuştur. Yüzbaşı rütbesiyle İran Cephesi’nde 13. Alay 2. Süvari Bölüğü’nde muvazzaf iken Ruslara karşı yapılan Dîz Âbâd çarpışmalarında gösterdiği cesaret ve fedakârlıktan dolayı 28 Ocak 1917’de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası’yla taltîf edilmiştir. 10 Ağustos 1916’da Hemedan’ın Ruslardan alınmasında gösterdiği fevkalade cesaretten dolayı 12 Mart 1917’de altı ay kıdem zammıyla taltif edilmesine karar verilmiştir. Şevki Baslo’nun hatıratına göre Hemedan’a ilk giren kendisinin de dahil olduğu livadır. 12 Mayıs 1917’de 2. Kolordu 13. Alay 2. Süvari Bölüğü’ne tayin edilen Şevki Baslo Bey, İran’da 1 ve 3 Ocak 1917 tarihlerinde Ruslara karşı yapılan Devlet Âbâd Muharebeleri’nde gösterdiği hizmet ve cesaretten dolayı 24 Mayıs 1917’de İrade-i Seniyye’ce 1 sene 6 ay nakdî kıdem zammıyla taltîf edilmiştir. Bunun yanında 13. Alay 2. Süvari bölüğü Kumandanı iken 25 Şubat 1918’de 1 sene seferî kıdem zammıyla taltife layık görülmüştür. 25 Şubat 1918’de (6. Ordu Kumandanlığı’nda) Kolağası olmuştur. 23 Ocak 1919’da Mürettep Süvari 1. Alayı 2. Bölük Kumandanlığı’nda görevlendirilmiştir. 16 Aralık 1920’de El-Cezire Cephesi’nde asayiş-i umumiyeye memur edilmiş, Muhtelit Estersüvar Müfrezesi Kumandanlığı’na nakil ve tayin edilmiştir. 1 Mart 1921’de Binbaşı rütbesiyle Hakkari ve Havalisi Kumandanlığı’na tayin edilmiştir. Bu görevi esnasında hatıratını tamamlamıştır. Şevki Baslo Bey, Özdemir Bey’in Revandiz Müfrezesi’ne tayin edilmesi ve havali kumandanlığının lağvından sonra El-Cezire Cephesi’ne avdet etmiştir. 10 Nisan 1923’te Ankara’da henüz teşekkül etmiş olan Efrat ve Zabitân Divan-ı Harbi Azalığı’na tayin edilmiştir. 20 Mayıs 1923’te Divan-ı Harp Azalığı’ndan Muamelât-ı Zâtiye Şubesi Müdüriyeti’ne nakil ve tayin edilmiştir. TBMM kararıyla 21 Şubat 1927’de Bir Kıta Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile taltîf edilmiştir. 1 Ağustos 1931’de 2. Alay 4. Süvari Bölüğü Kumandan Muavinliği’ne tayin edilmiştir. 30 Ağustos 1932’de Miralay olmuştur. 1. Kolordu 7. Şube Müdürlüğü’ne tayini 1 ay sonra 10 Eylül 1932’de onaylanmıştır. 3 Ocak 1934’te Emekli olmuştur. Şevki Baslo Bey’in bundan sonraki hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Süvari Binbaşı Şevki Baslo Bey - Yazarın kitapları

Kapat