Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

SUYOLCUZÂDE MEHMED NECİB, Eyüp’te doğmuştur. Meşhur hattat Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa’nın torunu olduğu için Suyolcuzâde lakabıyla tanınır. Bahçekapı Vâlide Sultan Mektebi’nde okudu. Ağakapılı İsmail Efendi’den aklâm-ı sitteyi meşkederek icâzet aldı. Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin derslerine devamla sülüs ve nesihte maharet kazandı. Medrese tahsilini tamamladı. Seyyid Vehbî’nin Surnâme’sini nesihle yazmakla görevlendirildi. 1132’de (1720) yazımına başlanan Surnâme, Levnî’nin minyatürleriyle beş yılda tamamlandı. Muhtelif yerlerde kadılık yaptı. Haremeyn teftiş kâtipliğiyle Mısır’ın Reşîd şehrinde kadılık görevinde bulunan Necib Efendi 27 Recep 1171/6 Nisan 1758’de İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te Mustafa Ağa Çeşmesi yakınında dedesi Suyolcuzâde Mustafa’nın yanına defnedildi. Buradaki mezarlar yol çalışmaları nedeniyle kaldırılınca mezar taşı Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne nakledilmiştir.

Suyolcuzâde Mehmed Necib - Yazarın kitapları

Kapat