Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

TAHİR HARÎMÎ BALCIOĞLU (1893-1951), 28 Nisan 1893’de doğmuştur. Kendisinin verdiği bilgiye göre ailesinin soyu Şemseddin Fenarî’ye dayanır. Büyük dedesi, ulemadan kabul edilen İsmail Bahaüddin Efendi, babası Hacı İbrahim Ethem Efendi’dir. İlk tahsilini ve hafızlık eğitimin Edremit’te Prineci Hafız ve Demircizâde isimli hocalardan alan Balcıoğlu, 1909’da İstanbul’a gitmiş ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın öğrencisi olmuştur. 1912’de Mısır’a giderek Câmiü’l-Ezher’de iki yıl müddetince İslâmî ilimler üzerine eğitim görmüştür. Buradaki hocalarından bazıları Mısır müftüsü Şeyh Behîd, Şeyh Samlûnî ve kendisine icazetname veren Şükrü bin Hıfzî el-Medenî’dir. Eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye gelen Tahir Harîmî, 15 Eylül 1917’de Edremit Askerlik Şubesinden “ikinci sınıf ihtiyat zabiti namzeti” olarak askeriyeye dahil olmuş, 29 Temmuz 1918’de 8. Ordu’nun emrine verilerek Filistin’de cepheye gönderilmiştir. Tahir Harîmî, 18 Eylül-31 Ekim 1918 yılları arasında yapılan Nablus (Megiddo) Muharebesi’nde 19 Eylül 1918’te beraberindeki askerlerle birlikte İngilizlere esir düşmüş, 10 Eylül 1919’da ise esaretten kurtularak aynı tarihte terhis edilmiştir. Tahir Harîmî, Edremit’e döndükten sonra baba mesleği olan balcılık ve balmumculuk ile meşgul olmuş, daha sonra 1927’de Meclis-i Umumî vilayet âzâlığına seçilmiş ve 1935’te başladığı Edremit Halk Evi ve Neşriyat ve Yayın Şubesi başkanlığında bulunmuş; Edremit Maarif Encümeni’nde ve Ziraat Odası Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Diyanet’teki memuriyet hayatına 8 Temmuz 1935’de Edremit Müftülüğü’ne bağlı Avcılar Köyü’nün Yukarı Mahallesi’nde bulunan camide imam olarak başlayan Tahir Harîmî; 1 Temmuz 1938’de Edremit vaizliğine tayin edilmiştir. 30. Haziran 1943-27 Kasım 1943 tarihleri arasında müftü vekilliği görevinde bulunmuş, akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 1948’de gezici vaizlik görevine atanmıştır. Tahir Harîmî, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı sebebiyle tedaviler görmüş, 18 Eylül 1951’de 58 yaşında iken Edremit’te vefat etmiştir. Mehmet Âkif, Ruhi Naci Sağdıç, Rahmi Balaban, Hilmi Ziya Ülken, Mükrimin Halil Yinanç, Eşref Edib, Musa Carullah, Süheyl Ünver, İsmail Habip Sevük, Fuad Köprülü, Fuad Köseraif ve Bahattin Gürfırat gibi devrin aydınlarıyla temasları bulunan Tahir Harîmî’nin yazıları, çeşitli tarihlerde Sırât-ı Müstakîm, Beyânü’l-Hak, Sebilü’r-Reşâd ve Türk Dili gazetelerinde; Cerîde-i Sûfiyye, Mihrab, Kaynak, Kutlu Bilgi, Karabük, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Müslüman Sesi, Gençleryolu gibi dergilerde yayımlanmıştır. Büyüyenay’da yayımlanan eserleri: Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler (2018), Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları (2019), Mezâmîr-i Felsefeden İnsaniyete Veche Veren Büyük Ruhlar (2022), İslâm Felsefesi ve Kelâm Tarihi: 17. Asra Kadar (2022), Fatih Külliyesi: İlmî Teşkilatının Esası Olan İslâmî İlimler ve Okutulan Eserler (2023).

Tahir Harimi Balcıoğlu - Yazarın kitapları

Kapat