Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

TAHİR HARÎMÎ BALCIOĞLU (1893-1951), 28 Nisan 1893 yılında doğmuştur. İlk tahsilini Edremit’te Prineci Hafız ve Demircizâde isimli hocalardan almış, yine Edremit’te hafızlık eğitimi alan Balcıoğlu, 1909 yılında İstanbul’a gitmiş ve Elmalılı Hamdi Yazır’dan dersler almıştır. 1912 yılında Mısır’a giderek Câmiü’l-Ezher’de iki yıl müddetince İslamî ilimler üzerine eğitim görmüştür. Eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye gelen Tahir Harîmî, 15 Eylül 1917 tarihinde Edremit Askerlik Şubesinden “ikinci sınıf ihtiyat zabiti namzeti” olarak askeriyeye dahil olmuş, 29 Temmuz 1918’de 8. Ordu’nun emrine verilerek Filistin’de cepheye gönderilmiştir. Tahir Harîmî, 18 Eylül-31 Ekim 1918 yılları arasında yapılan Nablus (Megiddo) Muharebesi içerisinde, 19 Eylül 1918’te beraberindeki askerlerle birlikte İngilizlere esir düşmüş, 10 Eylül 1919 tarihinde ise esaretten kurtularak aynı tarihte terhis edilmiştir. Diyanet memuriyetine Edremit Müftülüğünün vermiş olduğu vesika ile 08 Temmuz 1935 tarihinde Edremit’in Avcılar Köyü’nün Yukarı Mahallesi’nde bulunan camide imam olarak başlamış olan Tahir Harîmî 1 Temmuz 1938’de, 8 lira maaş ile Edremit vaizliğine tayin edilmiştir. 30.06.1943- 27.11.1943 tarihleri arasında müftü vekilliği görevinde de bulunan Balcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 1948 tarihinde aylık 40 lira maaş ile gezici vaizlik görevine atanmıştır. Tahir Harîmî, yüksek tansiyon ve çeşitli kalp rahatsızlıkları sebebiyle tedaviler görmüş, 18 Eylül 1951 tarihinde 58 yaşında iken Edremit’te vefat etmiştir. Mehmet Âkif, Ruhi Naci Sağdıç, Rahmi Balaban, Hilmi Ziya Ülken, Mükrimin Halil Yinanç, Eşref Edib, Musa Carullah, Süheyl Ünver, İsmail Habip Sevük, Fuad Köprülü, Fuad Köseraif ve Bahattin Gürfırat gibi isimler sayesinde devrin farklı zihniyetleriyle temasta bulunmuştur. Tahir Harîmî Balcıoğlu’nın yazıları, çeşitli tarihlerde Sırât-ı Müstakîm, Beyânü’l-Hak, Sebilü’r-Reşâd ve Türk Dili gazetelerinde; Cerîde-i Sûfiyye, Mihrab, Kaynak, Kutlu Bilgi, Karabük, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Müslüman Sesi, Gençleryolu gibi dergilerde yayımlanmıştır. Büyüyenay’da yanınlanan eserleri: Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler (2018), Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları (2019), Mezâmîr-i Felsefeden İnsaniyete Veche Veren Büyük Ruhlar (2022), İslâm Felsefesi ve Kelâm Tarihi: 17. Asra Kadar (2022).

Tahir Harimi Balcıoğlu - Yazarın kitapları

Kapat