Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ABDULLAH UÇMAN, Prof. Dr. (Edirne, 17 Şubat 1951-) Edebiyat araştırmacısı, öğretim üyesi. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı (1968). İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976’da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda görev aldı. 1978’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde Mehmet Kaplan’ın asistanı oldu. 1981’de doktorasını tamamladı. 1996’da Doçent, 2002’de Profesör unvanını aldı. 2003-2004 öğretim yılında Kıbrıs-Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu’nda görev yaptı. 1984’ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışıyor. 1988’den beri de Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde redaktör olarak görev yapıyor. İstanbul’da yaşıyor, evli ve bir çocuk babası.
Yeni Sanat dergisinin (10 sayı, 1974-1975) kurucuları ve yazarları arasında yer aldı. Yakın dönem Türk edebiyatını konu alan araştırma ve inceleme tarzındaki makalelerini Hisar, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Millî Kültür, Kubbealtı Akademi, Türk Dili, Tarih ve Toplum, Dergâh, Kitap-lık, Kaşgar ve Türk Edebiyatı dergilerinde yayımladı.
Yayımlanan başlıca çalışmaları: Koca Sekbanbaşı Risalesi, İstanbul 1976, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefâretnâmesi, İstanbul 1977, Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 2 C. (M. Kaplan, İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci ile), Ankara 1981; Atatürk Devri Türk Edebiyatı, 2 C. (M. Kaplan, İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci ile), Ankara 1981; Atatürk Devri Fikir Hayatı,2 C. (M. Kaplan, İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci ile), Ankara 1981; Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, Ankara 1982, Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (M. Kaplan, İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci ile) İstanbul 1984, Abdülhâk Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (Rıza Tevfik), İstanbul 1984, Biraz da Ben Konuşayım (Rıza Tevfik), İstanbul 1993, İstanbul’da Bir Ramazan (Cenab Şahabeddin), İstanbul 1994, Şiiri ve Sanatı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup, İstanbul 1997, Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza Tevfik’e Bir Mektup, İstanbul 1997, Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa, İstanbul 1997, Bir 150’liğin Mektupları, İstanbul 1998, Rıza Tevfik, İstanbul 1999, Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları, İstanbul 2000, “Bir Gül Bu Karanlıklarda”-Tanpınar Üzerine Yazılar (Handan İnci ile), İstanbul 2002, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul 2004; Menâkıb-ı Eşrefzâde-Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, İstanbul 2009; Fatih’te Geçen Kırk Yılın Hikâyesi, İstanbul 2009; Rıza Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanım’a Mektuplar, İstanbul 2012; Tanpınar’ın Edebiyat Dersleri, İstanbul 2013; Safahât (Mehmed Âkif’in eseri; tıpkıbasım-çeviriyazı-sözlük), İstanbul 2013; Serâb-ı Ömrüm (Rıza Tevfik’in eseri; tıpkıbasım-çeviri yazı), İstanbul 2014; Aziz Feylesofum-Refik Hâlid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar, İstanbul 2014; Ramazan Geldi Hoş Geldi...(Ahmed Esad Ben’im), İstanbul 2024.

Abdullah Uçman - Yazarın kitapları

Kapat