Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

BEYDEBA, Gerçek ismi ve nereli olduğu, doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bir bilgi yoktur. Onun en önemli eseri fabl türünde kaleme aldığı Kelile ve Dimne’dir. Eserin aslı, Sanskrit dili ile yazılmıştır. Müellifinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu eserin müellifi olarak gösterilen Beydeba yahut Bîdbay yahut Pilpay, “reisül’ulâma” mânasındadır ve bir isim değil, bir unvandır. Fakat bu ismi meçhul olan müellifin Vişnu mezhebine mensup bir Brahman olduğu anlaşılıyor. En kuvvetli ihtimale göre eser, Milâdın 300 senesi raddelerinde yazılmış ve bilhassa halkın mukadderatına hâkim sınıfı terbiye ederek halkı bunların zulüm ve tahakkümünden korumak gayesini gütmektedir. Oryantalist Hertel bu eserin aslını bulmuş ve neşretmiş, eserin bir nüshası da müsteşrik Kosegarten tarafından bulunarak neşrolunmuştur. Eserin hikayesi şöyledir:
Kelile ve Dimne Hikâyeleri, Beydebâ tarafından Debşelem adında bir Hint hükümdarı döneminde kaleme alınmış ve Debşelem için yazılmış bir hikmet kitabıdır. Hint hükümdarı Debşelem’in zulmünden halk bıkınca, memleketin ulularından olan bilge ve erdemli insan Beydeba, hükümdarı uyarma gereği duymuş; hükümdar Debşelem; Beydeba’nın açık açık konuşmalarından rahatsız olmuş ve onu hapse kapattırmış. Çok geçmeden gerçek anlaşılmış ve Beydeba, hükümdar Debşelem’in en gözde yardımcılarından biri olmuş. Hükümdar, her işini ona danışma gereği duymuş. Bir zaman sonra da Beydeba’dan; görünüşte eğlenceli, gerçekte ise ders verici ve düşündürücü bir kitap hazırlamasını istemiş… İşte Kelile ve Dimne böyle ortaya çıkmış… Kelile ve Dimne bir fabl kitabıdır. Kahramanları tamamen hayvanlardır. Her biri bir insan karakterini canlandıran bu hayvanlar insanların çevresindeki gerçek bir hayatı yansıtarak insanlara öğüt vermeyi amaçlamıştır.
Kelile ve Dimne iki insanı temsil eden iki çakalın adıdır. Kelile, doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi, Dimne ise yalanın ve yanlışın şimgesidir. Konusu açısından ahlâk ve siyaset kitabı olan Kelile ve Dimne hayvan öykülerini konu edinerek hükümdara ve diğer devlet yöneticilerine devlet idaresinde gerekli olan bilgileri ve aynı zamanda ahlâki meziyetlerle donanmış, adil, akıllı ve güçlü bir kişi olmanın yollarını öğretir. Eserde bulunan hikâyelerde siyaset, erdem ve eğitim gibi birçok farklı konu işlenmiştir.

Beydaba - Yazarın kitapları

Kapat