Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

M. NECİP YILMAZ, Rize’nin Güneysu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Yüksek öğrenimine M. Ü. İlahiyat Fakültesi’ne devam etti. 1988 yılında İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Felsefesi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. M. E. Bakanlığına bağlı değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Şu an T. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlarda sunduğu tebliğler ve yayınlanan makaleleri yanında şu çalışmaları bulunmaktadır: Taşköprülüzâde ve es-Saadetü’l-Fâhire fi Siyâdeti’l-Âhire Adlı Eseri (Yüksek Lisans Tezi), II.Meşrutiyet’in İlk Yıllarında Din-Bilim Medeniyet Kavramları Arasındaki İlişkiler (Doktora Tezi), Kur’an-i Kerim’in Yüce Meali (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adlı eserinden sadeleştirme), Âlimler ve Sanatkâlar (Ahmet Refik’ten çeviri yazı), Mekteb-i Edeb-Edep Eğitimi (Muallim Naci’den sadeleştirme).

M. Necip Yılmaz - Yazarın kitapları

Kapat