Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MEHMET AKİF GÖZİTOK, 1989 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini İsmâil Hakkı Halvetî ve Tefsir Günlüğü adlı teziyle 2014 yılında tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini Tellizâde Vehbî ve Urfî-i Şîrâzî Dîvânı Şerhi adlı teziyle 2017 yılında tamamladı. 2012-2013 yılları arası Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 2013-2017 yılları arası Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Gözitok, 2018 yılından bu yana Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Akif Gözitok - Yazarın kitapları

Kapat