Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MUHAMMED BİN MUHAMMED AKKİRMANÎ, Kırım bölgesinde günümüzde Ukrayna Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Akkirman’da doğmuştur. Babası Kefevî Hacı Hamid Mustafa’dır. Şerhu’l-Ehâdîsi’l-Erbaîn isimli bu eseri 1744 yılında tamamlamıştır. Saray-ı Hümayun hocalığı, İzmir (1753) ve Mısır (1758) kadılıklarından sonra 1759’da tayin edildiği Mekke kadılığı görevinde iken 1760 yılında Mekke’de vefat etmiştir. Hadis, tefsir, fıkıh, kelam başta olmak üzere birçok alanda yetmiş kadar eser yazmıştır.

Muhammed Akkirmanî - Yazarın kitapları

Kapat