Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

HÜSEYİN RAHMİ YANANLI, 1930 yılında Kilis’in Tilhabeş (şimdilerde Yananköy, Yavuzlu beldesi) köyünde doğdu. Kilis Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra Adana Erkek Lisesi’ni, daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre öğretmenlik, avukatlık, gazetecilik yaptı. 1950-1962 arasında Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu Dergisi ile Günlük Gazetesi’nde çeşitli görevler yaptı, yazılar yazdı. Babıalide Sabah, Yeni İstiklal, Yeni İstanbul, Bizim Anadolu, Güneş gazetelerinde yazıları yayımlandı. 24 Eylül 2013’te vefat etti.
ESERLERİ: Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed’in Çocukluğu (1974), Prof. Lombus’un Maceraları-Bir Fikir Savaşçısının Romanı, Allah Vardır ve Birdir (1979-1982).
Sadeleştirdiği Eserler: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’den İslâm Tarihi ve Allah’ı İnkâr Mümkün müdür? (2011), Hacı Zihni Efendi’den Nimeti İslâm, Yazıcıoğlu Ahmet Bican’dan Envarü’l Âşıkîn, Ahmediye, İmam Kastalâni’den Mevahib-i Ledünniyye (1983, 2008), Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh İbrahim Efendi Külliyatı (2008).
Yayınevimizce Yayımlananlar:
• Damla ve Deniz – Allah, Peygamber, İnsan ve Eşyanın Hakikati Hakkında… (2012),
Sun’ullah Gaybî’den:
• Sohbetnâme – Biatnâme – Devre-i Arşiyye (2012).
Selim Divâne el-Kırımî’den:
• Âlimlerin Zorlukları ve Erenlerin Edepleri (2012);
• Âriflerin Delili… Bürhanü’l-Ârifîn ve Necâtü’l-Gafilîn (2013).
Muallim Naci’den:
• Rufâî Hikmetler - Hikemü’r-Rufâîyye (2013).
Muhammed Nûrû’l-Arabî’den:
• Noktatü’l Beyan (2012);
• Risaleler-Hakikat ve İnsan (2013).
Musa Kazım Efendi ve Muhammed Nûrû’l-Arabî’den:
• Şeyh Bedreddin Vâridat Tercümesi ve Şerhi - (2013).
Mehmed Ali Aynî’den:
• Şeyhi Ekberi Niçin Severim? (2012);
• Hacı Bayram Velî (2015);
• Tasavvuf Tarihi (2017).
Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan:
• Kâmil İnsan - İnsan-ı Kâmil (2015).
Kemâlüddîn Abdürrezzâk Kâşânî’den:
• Fatiha ve Bakara Sûrelerinin Tasavvufî Tefsiri (2021).

Hüseyin Rahmi Yananlı - Yazarın kitapları

Kapat