Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

N. AHMET ÖZALP, 1953’te Elbistan’da doğdu. Okumayı öğrenmesiyle okumaya tutulması bir oldu. Öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik, ansiklopedi yazarlığı yaptı. Bütün bu işler her zaman okuma işinin yedeğinde yürüdü. 80’li yılların başlarından beri okuduklarını yazılarıyla, yayınlarıyla paylaşıyor. Birikimlerini paylaşmanın diğer bir yolu saydığı öğretmenlikten emekli olduktan (2013) sonra kendini çalışmalarına verdi. Okuma serüveninin iki doğrultuda derinleştiği söylenebilir. İlki, kökleri Osmanlıya dayanan yapıtlarla ilgili karşılaştırmalı okumalarıdır. Bu okumaları, yayımlanmış çok sayıdaki inceleme yazısına kaynaklık etmiştir. İkincisi, bir tür kültürel kazı çalışması sonunda gerçekleşen okumalardır. 23 depremiyle yer altına gömülen kültüre ait eserlerden ulaşabildikleri üzerine yaptığı çalışmalar, paylaşımlarının diğer örneklerini oluşturur.

Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir: Toplumsal Çözülme (Sait Halim Paşa, 1983; daha sonra son eseriyle birlikte Bütün Eserleri, 2003), Ruhun Uyanışı ya da Hay bin Yakzan’ın Olağanüstü Serüveni (İbn Tufeyl, 1985; daha sonra İbn Sina’nın aynı adı taşıyan eseriyle birlikte Hay bin Yakzan, 1996), İslâm’da Felsefe Akımları (İzmirli İsmail Hakkı, 1995), Külliyat-ı Letaif (Faik Reşad, 1995), Gülşen-i Tevhid (Tevhid Şiirleri Güldestesi, 1995), Seyahatlerim (Ali Suad, 1996), Beşir Fuad (Ahmed Midhat Efendi, 1996), Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat (Şemseddin Sami, 1996), Çin-Türkistan Hâtıraları (Habibzâde Ahmed Kemâl, 1996), Bir Kadının Hayatı (Mehmed Celal, 2001), Bin Bir Gece Masalları (Resimli Ay çevirisi, 2007), Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü (Mehmed Enisî, 2008). Okları Kırılmış Kirpi: Refik Halid (2011), A’mâk-ı Hayâl (güncelleştirilmiş metin 2011), Mevlana Aşkına (2012), Mevlid Hikâyeleri (2014), Kırk Vezir Hikâyeleri (2014), Aşkın Bin Bir Hâli (Hikâye-i Sergüzel, 2014), Hikâye Peşinde Koşan Padişah (Hâtem-i Tai Hikayeleri, 2015), Dil ve Edebiyatımız (Cezmi Ertuğrul, 2015), Sultan Cem (İsmail Hikmet Ertaylan, 2015), Aşk Gölünde Yüzen Canlar/Aşk Hikayeleri Külliyatı (2016), İslam Hukukunun Genel İlkeleri (2017), Rüya Mektupları (2018).

N. Ahmet Özalp - Yazarın kitapları

Kapat