Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

EREN YAVUZ, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. Aynı bölümden “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim, Yazar ve Şair: Tahir Harîmî Balcıoğlu” başlıklı doktora tezi ile mezun oldu (2022). Büyüyenay’daki çalışmaları: İbrahim Edhem Giridî’den Makâlât-ı Hikemiyye / Hz. Ali’ den Hikmetli Sözler; Diyarbekirli Mehmed Said Paşa’dan Tabsıratü’l-İnsân / İnsana Tutulan Ayna; Samsatlı Lukianos’dan Dalkavuknâme; Paul Van Tieghem’den Mukayeseli Edebiyat; Gustave Lanson’dan Edebiyat Tarihinde Usûl; Şerafeddin Yaltkaya’dan Arapların Gözüyle Türkler; Ségur’dan Kişver-i Derûn / İçimizdeki Ülke; Halid Ziya Uşaklıgil’den Sanata Dair I-II; Tâhirü’l-Mevlevî’den, Germiyanlı Şeyhî ve Harnâme’si, Fuzûlî Hakkında Üç Risale; Bâkî Hakkında Üç Risale ve Nasihatler; Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’den Müslümanlık ve Türklüğe Dair Risaleler ve Garip İlimler ve Ruh Çağırma; Tahir Harîmî Balcıoğlu’dan Mezâmîr-i Felsefeden İnsaniyete Veche Veren Büyük Ruhlar ve Fatih Külliyesi İlmî Teşkilatının Esası Olan İslâmî İlimler ve Okutulan Eserler.

Eren Yavuz - Yazarın kitapları

31 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
31 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
Kapat