Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

EREN YAVUZ, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmektedir. Hazırladığı eserler: İbrahim Edhem Giridî’den, Makâlât-ı Hikemiyye / Hz. Ali’ den Hikmetli Sözler (2013); Diyarbekirli Mehmed Said Paşa’dan, Tabsıratü’ l-İnsân / İnsana Tutulan Ayna (2015); Samsatlı Lukianos’dan, Dalkavuknâme (2016); Paul Van Tieghem’den, Mukayeseli Edebiyat (2017); Gustave Lanson’dan, Edebiyat Tarihinde Usûl (2017); Şerafeddin Yaltkaya’dan, Arapların Gözüyle Türkler (2018); Ségur’den, Kişver-i Derûn / İçimizdeki Ülke (2018); Tâhirü’l-Mevlevî’den, Germiyanlı Şeyhî ve Harnâme’si (2019); Halid Ziya Uşaklıgil’den Sanata Dair I-II (2019); Tâhirü’l-Mevlevî’den Fuzûlî Hakkında Üç Risale (2020).

Eren Yavuz - Yazarın kitapları

Kapat