Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

FATİH YILDIZ, 1979’da İstanbul-Eyüp’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim tahsilini burada tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2001 yılında mezuniyetinin akabinde eğitim faaliyetlerine başladı. 2005 yılında Abdullah Ferdî Efendi ve Tercüme-i Hadîkatü’n-Nediyye isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli vakıf, dernek ve yayın çalışmalarının içinde bulundu. Başta tasavvuf tarihi ve düşüncesi, geleneksel ve modern düşünce tarihi ve hadis ilimleri üzerine araştırmalar ve okumalar yapmakta, Osmanlı Tasavvuf düşüncesi ve hayatıyla alakalı metinleri yayına hazırlamaktadır. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’nda, yazma eser uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yayınlanmış Eserleri
• Kitâb-ı Ziyâiyye-1: Mir’ âtü’ş-Şühûd, Ensar Yayıncılık, Konya, 2012.
• Kitâb-ı Ziyâiyye-2: İsbâtü’l-Mesâlik, Ensar Yayıncılık, Konya, 2012.
• Kırk Hadis, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2016.
• Hasbihâl, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2017.
• Halvetî Azizlerinin Etvâr-ı Seb’a Risâleleri, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019.
• Kitâb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap-, KDY, İstanbul, 2020.
• Kitâb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap-, KDY, İstanbul, 2020.
• Hikem-i Atâiyye Şerhi - Abdullah Şerkâvî’nin Şerhü’l-Hikem’i ve Ali Örfî Efendi Tarafından Yapılan Tercümesi, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019.
• Fahreddîn-i Irâkî’den Lemaât-Parıltılar (Tercüme: Saffet Yetkin) yayına hazırlama, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2021.

Fatih Yıldız - Yazarın kitapları

Kapat